HYTECH PERSONELL

Header container

Main Content

Prosjektil

Har du lyst på 47 52 nye kollegaer? De 52 gleder seg til å få 4 nye!

Prosjektil skyter fart og opplever stor ordretilgang. Nå trenge vi flere entusiastiske medarbeider på laget. Vi er en solid og offensiv rådgiver for våre kunder og en trygg samarbeidspartner med et høyt kompetansenivå og godt humør.

For mer informasjon om denne muligheten tar du kontakt med Aase Skjæveland eller Arild Tjensvold aase@hytech.no 992 88 936 eller arild@hytech.no  982 56 643.

Du finner mer om Prosjektil på www.prosjektil.no

Se stillingene her:

Landskapsarkitekt

Prosjektil søker etter landskapsarkitekt eller ingeniør/sivilingeniør (B.Sc/M.Sc) med relevant utdanning og erfaring til deres avdeling innen landskapsplaner. Du har mer enn 5 års erfaring innen planlegging og interesse for fagområdet. På grunn av permisjon og stor ordremengde må vi styrke laget vårt innen fagområdet og er på jakt etter en person som kan bidra med sin erfaring for å løfte oss videre.

Se hele annonsen på Finn.no:
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=113370616

Prosjektering vann og avløp

Prosjektil  søker etter ingeniør/sivilingeniør (B.Sc/M.Sc) til  avdeling innen vann og avløp. Du har mer enn 5 års erfaring innen teknisk planlegging, fortrinnsvis innen vann og avløp. De må styrke laget innen fagområdet og er på jakt etter flere personer som kan bidra med sin erfaring for å løfte Prosjektil videre.

Se hele annonsen på Finn.no:
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=113370749

Prosjektering vei og samferdselsanlegg

Vi søker etter ingeniør/sivilingeniør (B.Sc/M.Sc) til Prosjektils avdeling innen kommunalteknikk og samferdsel. Den vi søker har mer enn 5 års erfaring innen teknisk planlegging, fortrinnsvis innen veiplanlegging. De må styrke laget innen veiplanlegging og er på jakt etter flere personer som kan bidra med sin erfaring for å løfte Prosjektil videre.

Se hele annonsen på Finn.no:
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=113370862

SHA - koordinator for bygg og anlegg

For prosjektil søker vi  SHA – koordinator innen  bygg og anlegg.

Arbeidsoppgaver :

  • Utarbeidelse av SHA-planer i bygge og anleggsprosjekter herunder et system for oppfølging av SHA-arbeidet, kontroll og rapportering,
  • Iverksettelse av tiltak og revisjoner
  • Tilstedeværelse på anllegg ved behov gjennomføre RoS -analyser
  • Følge opp at lover og forskrifter følges
  • Opplæring av personell
  • Følge opp at samtidighet og rekkefølge  på arbeidsoppgavene ikke utgjør en risiko
  • Bidra og bistå i selkapets arbeid med HMS

Se hele annonsen på Finn.no:
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=113370917

Tidligere stillinger:

PROSJEKTERING VEI

Vi søker etter ingeniør/sivilingeniør (B.Sc/M.Sc) til vår avdeling innen kommunalteknikk. Du har mer enn 5 års erfaring innen teknisk planlegging, fortrinnsvis innen veiplanlegging.

Se hele annonsen på Finn.no:
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=104309415

ERFAREN VVS INGENIØR

Vi søker etter ingeniør/sivilingeniør (B.Sc/M.Sc) innen VVS-planlegging.
Du bør ha mer enn 5 års erfaring med prosjektering innen VVS og energi/miljø.

Se hele annonsen på Finn.no:
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=104309490

VVS INGENIØR

Vi søker etter ingeniør/sivilingeniør (M.Sc) innen VVS-planlegging, gjerne nyutdannet.

Se hele annonsen på Finn.no:
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=104309678

SENIOR BYGGELEDER

Vi søker etter ingeniør/sivilingeniør (B.Sc/M.Sc) med minst 10 års erfaring fra bransjen.

Se hele annonsen på Finn.no:
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=104310183

PROSJEKTERING VANN, AVLØP OG FJERNVARME

Vi søker etter ingeniør/sivilingeniør (B.Sc/M.Sc) til vår avdeling kommunalteknisk. Du bør ha minst 10 års erfaring fra vann, avløp og fjernvarme.

Se hele annonsen på Finn.no:
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=104310289

SENIOR AREALPLANLEGGER

Vi søker etter ingeniør/sivilingeniør (B.Sc/M.Sc) innen arealplanlegging og med mer enn 5 års erfaring.

Se hele annonsen på Finn.no:
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=104310349

SENIOR PROSJEKTLEDER/ PROSJEKTERINGSLEDER

Vi søker etter ingeniør/sivilingeniør (B.Sc/M.Sc) med minst 10 års erfaring fra bransjen.

Se hele annonsen på Finn.no:
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=104310402

Footer widgets

HYTECH PERSONNEL AS

Skvadronveien 27
4050 Sola, Norway

Mail: post@hytech.no
Phone: +47 51 71 54 40

HYTECH PERSONNEL DK

Måde Industrivej 19
6705 Esbjerg Ø, Danmark

Mail: dkjob@hytech.no
Phone: +4570602022

Go to top page

Free tour to the top!