HYTECH PERSONNEL

Header container

Main Content

Ledelses- og administrasjonspersonell

Ledelses- og administrasjonspersonell

Vi jobber for å gi de beste resultatene for både kunder og ansatte.
Vi tar sikte på å bidra til økt verdiskapning, ved å finne den rette personen til riktig jobb, der ikke bare kvalifikasjonene, men også personligheten, passer.

shutterstock_384111052-3

Vi leverer kvalifiserte medarbeidere innen:

administrasjon

Administrasjon

En kontor- og administrasjonsmedarbeider kan du ha svært ulike arbeidsoppgaver avhengig av bedrift. I all hovedsak dreier det seg om service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver.

finans

Finans

De som jobber innen Finans har ansvar for oppgaver innen økonomi, regnskap, lønn, finans, bank og forsikring.

hms-kvalitet

HMS & Kvalitet

De som jobber med HMS og Kvalitet har som ansvar å følge opp og utvikle HMS-rutiner og være pådriver for holdningsskapende arbeid.

HR

HR

En personalrådgiver jobber blant annet med ansettelse av medarbeidere, forhandling av lønn og oppfølging av sykefravær, og må holde seg oppdatert på endringer i lovverk, tariff og interne personalrutiner.

innkjøp-logistikk

Innkjøp/logistikk

De som jobber med innkjøp eller logistikk har som ansvar å følge opp og lage prosjektinnkjøp, leveranseovervåking, fakturakontroll og tiltak ved avvik. De kan også ha ansvar for transportdokumentasjon og lagerstyring.

koordinatorer

Koordinatorer

En koordinator har som ansvar å påse at lover og forskrifter følges og at risikoforhold avdekkes under planlegging og prosjektering, samt følges opp i utførelsesfasen. En koordinator kan fungere som rådgiver innen HMS arbeid.

leder-mellomledere

Ledere/Mellomledere

Ledere og mellomledere har som ansvar å etablere og justere strategier for bedriften, og sørge for at medarbeidere har fokus på de riktige oppgavene for å kunne nå de målene som er satt.

lønn-regnskap

Lønn/Regnskap

De som jobber med lønn eller regnskap kan utføre oppgaver fra enkel registrering til fakturering, rapportering og lønnskjøring.

prosjektleder

Prosjektledere

En prosjektleder vil ha ulike arbeidsoppgaver og kompetanse fra bedrift til bedrift. Felles for stillingsbeskrivelsen er et ansvar for planlegging og gjennomføring av prosjekter.

Siste nytt

Footer widgets

HYTECH PERSONNEL AS NORGE

HYTECH PERSONNEL AS DANMARK

Måde Industrivej 19
6705 Esbjerg Ø, Danmark

Mail: dkjob@hytechpersonnel.dk
Phone: +4570602022

Go to top page

Free tour to the top!