HYTECH PERSONNEL

Header container

Main Content

Find your job

Find your job

All our vacancies are posted on this site. Do not hesitate to contact us for more information about one of our postings.

For kunde innen olje- og gassindustrien i Stavanger søker vi  en Senior QA Rådgiver for ett års oppdrag med mulighet for forlengelse.
Rollen skal sørge for at prosjektet styres innenfor fagfeltet kvalitet og at leveransen blir i henhold til krav fra kunde, samt i henhold til kundens  interne krav.
Prosjektet har et etablert kvalitetssystem som skal videreføres. Stillingen vil være av ledende karakter.
 
Arbeidsoppgaver:
  • ha daglig kontroll med kvalitetsarbeidet i prosjektet.
  • jobbe sammen med QHSE leder  og ledergruppen i prosjekt rundt kvalitetssystemer i aktuelt prosjekt.
  • jobbe proaktivt med kvalitet og kontinuerlig forbedringsarbeid.
  • forberede,  utarbeide og følge opp månedsrapporter til kunder samt annen kvalitetsrelatert dokumentasjon i prosjekt.
  • planlegge, gjennomføre og rapportere interne og eksterne revisjoner både i basis og prosjekt
  • planlegge, gjennomføre og følge opp risikovurderinger
  • prekvalifisering og oppfølging av leverandører.
  • jobbe mot prosjektets risk register.
Kvalifikasjoner:
  • relevant Kvalitetsutdanning (MSc/MBA, BSc eller kvalitetslederskole) og minimum 3 års relevant erfaring. Manglende utdannelse kan kompenseres med lengre relevant erfaring
  • erfaring fra arbeid med kvalitet i fabrikasjonsprosjekter, fortrinnsvis større EPCI prosjekter
  • god kompetanse rundt kvalitetsstyringssystemer og standarder
  • erfaring med risikovurderinger og risikostyring.
  • erfaring med granskning og læring av hendelser
  • erfaringer med revisjoner, både interne og eksterne ? Gjerne sertifisert revisjonsleder innen kvalitet.
  • gode kommunikasjonsevner både på norsk og engelsk er nødvendig
  • offshore-erfaring er ønskelig, men ikke et krav
For mer informasjon om stillingen:
Kontakt : Aase K Skjæveland
Tlf : 99 28 89 36
E-post : aase@hytech.no
Kort om stillingen
Antall stillinger
VarighetProsjekt
Firma
StedHundvåg
Kategori
Olje / Gass Off- / Onshore / Maritim
Annet
Spørsmål om stillingen
Kontaktperson Aase Kjerstin Skjæveland
+47 992 88 936

Footer widgets

HYTECH PERSONNEL AS NORGE

HYTECH PERSONNEL AS DANMARK

Måde Industrivej 19
6705 Esbjerg Ø, Danmark

Mail: dkjob@hytechpersonnel.dk
Phone: +4570602022

Go to top page

Free tour to the top!