HYTECH PERSONNEL

Header container

Main Content

Find your job

Find your job

All our vacancies are posted on this site. Do not hesitate to contact us for more information about one of our postings.

For attraktiv kunde innen olje- og gassindustrien i Stavanger søker vi erfaren kandidat innen risikostyring .
 
Stillingen innebærer et overordnet ansvar for Risikostyringsprosessen og implementeringen av denne i prosjekter.
 
Arbeidsoppgavene vil bestå i vedlikehold av bedriftens prosedyrer og rutiner for risikostyring og implementering av disse, samt ledelse og koordinering av risikostyring i EPCI prosjekter og større Fabrikasjons og Installasjonsprosjekter.
Rollen krever god merkantil og teknisk forståelse og tett samarbeid med prosjektledelsen og alle fagdisipliner i et prosjekt.
Den som ansettes forventes å være en sterk bidragsyter i videre utvikling av bedriftens sterke prosjektstyrings miljø.
  
Kvalifikasjoner:
 
  • ingeniør eller Økonom (Bachelor/Master)
  • erfaring innen risikostyring i prosjektrettet virksomhet
  • minimum 5-10 års erfaring fra prosjektarbeid innen olje- og gassbransjen eller relatert virksomhet
  • kjennskap til Lean metodikker for effektivisering av arbeidsprosesser
  • gode språkkunnskaper og fremstillingsevner skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk
For mer informasjon om stillingen:
Kontakt : Aase K Skjæveland
Tlf : 99 28 89 36
E-mail : aase@hytech.no
Kort om stillingen
Antall stillinger
VarighetProsjekt
Firma
StedHundvåg
Kategori
Olje / Gass Off- / Onshore / Maritim
Prosjektledelse
Spørsmål om stillingen
Kontaktperson Aase Kjerstin Skjæveland
+47 992 88 936

Footer widgets

HYTECH PERSONNEL AS NORGE

HYTECH PERSONNEL AS DANMARK

Måde Industrivej 19
6705 Esbjerg Ø, Danmark

Mail: dkjob@hytechpersonnel.dk
Phone: +4570602022

Go to top page

Free tour to the top!