HYTECH PERSONELL

Header container

Main Content

Find your job

Find your job

All our vacancies are posted on this site. Do not hesitate to contact us for more information about one of our postings.

For vår kunde Prosjektil AS søker vi SHA - koordinator .
 
Arbeidsoppgaver :
  • utarbeidelse av SHA -planer i bygg og anleggsprosjekter, herunder et system for oppfølging av SHA -arbeidet, kontroll og rapportering, iverksettelse av tiltak og revisjoner
  • tilstedeværelse på byggeplass for oppfølging av SHA -arbeidet
  • påse at lover og forskrifter følges
  • påse at risikoforhold avdekkes under planlegging og prosjektering samt følges opp i utførelsesfasen
  • følge opp at samtidighet og rekkefølge  på arbeidsoppgavene ikke utgjør en risiko
  • rådgivende innen HMS arbeid
Erfaring :
  • bachelor eller master innen bygg/anlegg, samfunnssikkerhet eller master innen risikostyring og sikkerhetsledelse
  • fortrinnsvis minimum 2 års erfaring fra SHA-arbeid, men nyutdannede med spesiell interesse for fagområdene oppfordres til å søke
  • selvgående og initiativrik, må kunne kommunisere svært godt med personell i ulike arbeidssituasjoner
  • må kunne kommunisere svært godt på norsk
For mer informasjon om stillingen:
Kontakt: Aase K Skjæveland
Telefon : 99 28 89 36
E-post : aase@hytech.no
Kort om stillingen
Antall stillinger
VarighetFast
Firma
StedForus
Kategori
Ingeniøryrker
Annet
Spørsmål om stillingen
Kontaktperson Aase Kjerstin Skjæveland
+47 992 88 936

Footer widgets

HYTECH PERSONNEL AS

Skvadronveien 27
4050 Sola, Norway

Mail: post@hytech.no
Phone: +47 51 71 54 40

HYTECH PERSONNEL DK

Måde Industrivej 19
6705 Esbjerg Ø, Danmark

Mail: dkjob@hytech.no
Phone: +4570602022

Go to top page

Free tour to the top!